Παροχές

Συμβουλευτική εγκυου και
μητρικού θηλασμού

Παρακολούθηση νεογνών,
βρεφών, παιδιών και εφήβων

Εμβολιασμοί

Επείγοντα περιστατικά

Λοιμώξεις

Επισκέψεις κατ' οίκον

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Υπερηχογράφημα

Παιδοουρολογία